V košíku nie sú žiadne položky.

Medzisúčet: 0,00 €

Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIA

Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim.

PREDÁVAJÚCI:

CENTRIK s.r.o.

so sídlom: Goetheho 452/14, 0400 18 Košice, Slovenská republika

prevádzka: Toryská 5, 040 11 Košice, Slovenská republika

 

IČO: 44 879 318

DIČ: 2022866835

 

Bankové spojenie: Fio banka

IBAN: SK5883300000002100892658

 

KUPUJÚCI:

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslaním objednávky spracovanej systémom elektronického obchodu www.babystar-shop.eu  uzatvorila s predávajúcim zmluvu na diaľku prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. zákona číslo 102/2014 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzatváraná na diaľku.

1.OBJEDNANIE TOVARU

Vyplnená a odoslaná objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy, podľa ktorej bude realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním tohto návrhu predávajúcim a jeho potvrdením vo forme e-mailovej správy s textom. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.
Objednávky podané prostredníctvom tejto internetovej predajne sú považované za záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom, a týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí.

 

2.PLATOBNÉ PODMIENKY

Maloobchod

Za objednaný tovar zaplatí kupujúci formou, ktorú si zvolil pri odoslaní objednávky.

Za tovar zaplatí kupujúci a to: pri prebraní tovaru na pošte, pracovníkovi kuriérskej služby, bankovým prevodom, vkladom na účet, alebo formou GoPay.

Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH, v mene Eur.

Ceny výrobkov sú uvedené bez nákladov na dopravu.

K cene nákupu bude pripočítaný poplatok za dopravu.

 

Poštovné a expedičný poplatok určuje predávajúci a v tejto sume je zahrnuté balné a prepravné:

Spôsob dopravy

platba vopred

na dobierku

Kuriérom

4,9 Eur

+2 Eur

ZADARMO nad 100 Eur

Slovenskou poštou

3 Eur

+2 Eur

ZADARMO nad 100 Eur

Osobný odber v Košiciach- OC Galéria ZADARMO

 

Veľkoobchod

Za tovar platí kupujúci a to výhradne vopred prevodom na účet alebo kartou. Tovar objednaný cez internet posielame prepravnou službou, prípadne slovenskou poštou. Poštovné účtujeme na základe taríf prepravnej služby alebo pošty. Balné neúčtujeme.

 

3. DODACIE PODMIENKY

Miesto dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na uvedené miesto. Súčasťou dodávky plnenia nie je inštalácia tovaru. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na použitie výrobku, príp. záručný list (za záručný list sa považuje aj daňový doklad). Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu doručenia, hmotnosti, rozmerov a počtom objednaných tovarov.

Doba expedície objednávky sa môže pohybovať v rozmedzí 1-14 dní, zvyčajne do 3-7 pracovných dní v závislosti od dostupnosti tovaru a spôsobu dopravy.

Predávajúci neručí za škody spôsobené pri preprave. Kupujúci je povinný skontrolovať nepoškodenosť zásielky pred kuriérom, a pokiaľ zistí poškodenie obalu, je povinný spísať škodový zápis, alebo odmietnuť prevzatie zásielky z dôvodu poškodenia obalu. Zákazník je povinný kontaktovať predávajúceho o poškodení zásielky mailom na info@babystar-shop.eu, alebo.

 

4.ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

V zmysle zákona číslo 102/2014 Zb. z. v znení neskorších noviel má kupujúci- spotrebiteľ právo podľa §12 na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia (prevzatia) tovaru. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Odskúšať teda neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.

Predávajúci je zároveň povinný do 15 dní od odstúpenia od zmluvy vrátiť kupujúcemu na ním určený účet už zaplatenú časť kúpnej ceny za vrátený tovar.

Tovar je potrebné vrátiť na náklady kupujúceho na adresu prevádzky predávajúceho. Odporúčame vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Tovar spolu so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy zasielajte späť nasledovne:

-v pôvodnom nepoškodenom obale
- nepoužívaný
- nepoškodený
- kompletný (vrátane príbalového letáku a pod.)
- spolu s dokladom o kúpe

V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy  a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený a/alebo neúplný, je spotrebiteľ povinný uhradiť predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. V prípadoch, keď na vrátenie nevzniká zákonný nárok je možné tovar vrátiť alebo vymeniť po predchádzajúcej dohode s predávajúcim. Tovar musí byť bez závad a plne funkčný, v pôvodnom obale.

5.STORNO OBJEDNÁVKY

Predávajúci má právo stornovať objednávku alebo jej časť, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky alebo časti objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom, pričom sa môžu kupujúci a predávajúci dohodnúť na dodaní iného náhradného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 7 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

 

6.ZÁRUKA A REKLAMÁCIE

Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
Tovar ponúkaný v tomto obchode je určený výhradne pre domáce použitie a je certifikovaný v zmysle platných európskych noriem, dodávaný so slovenským návodom na použitie a dokladom o kúpe.

Záručný a pozáručný servis zaisťuje predávajúci prostredníctvom svojich zmluvných partnerov, ktorí sú uvedení v záručnom liste.

Miesto uplatnenia reklamácie
Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť na tejto adrese:

CENTRIK s.r.o.

Goetheho 452/14, 040 18 Košice

prevádzka- BABY STAR, OC Galéria

                    Toryská 5, 040 11, Košice

 

7.OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ internetových stránok www.babystar-shop.eu sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.
Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

8.OSTATNÉ

Informácie o tovare uvedené na www.babystar-shop.eu sú z časti preberané od tretích strán a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkmi sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Tieto Obchodné podmienky sú platné od 1.10.2016. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

Obsah a dizajn tejto stránky je chránený platným autorským zákonom a príslušnými predpismi. Kopírovanie, publikovanie a ďalšie šírenie akejkoľvek časti týchto stránok bez predchádzajúceho písomného povolenia prevádzkovateľa je zakázané a trestné.

 

Spôsoby prepravy a ceny

1. Slovenská pošta- cena 3,00 € + 2,00 € dobierka

2. prepravná spoločnosť SDS- 4,90 € platba vopred + 2,00 € dobierka

3. osobné vyzdvihnutie, OC Galéria- ZDARMA

 

Platba

1. prevodom na účet

2. platba kartou online

3. platba v hotovosti/kartou- osobný odber

4. dobierka- Slovenská pošta

5. dobierka- kuriér (SDS)